Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gbpmedrzechow.naszabiblioteka.com

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Treści niedostępne

 1. Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł;

  • pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.

Udogodnienia

 1. Dedykowany kontrast dla dostępności.

  2. Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,

 2. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

 3. Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,

 4. Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,

 5. Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,

 6. Możliwość zmiany wielkości czcionki,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono: 2020-09-25

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika biblioteki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Jurczyk

E-mail: gbpmedrzechow@op.pl

Telefon: 14 6437489

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MĘDRZECHOWIE

 

 Biblioteka usytuowana jest na piętrze, do wypożyczalni prowadzą schody, w budynku nie ma windy ani podjazdów.

- brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

- brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń,

-  budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,

- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

FILIA BIBLIOTECZNA W GRĄDACH


Biblioteka mieści się na piętrze w budynku, do biblioteki prowadzą schody.

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawny

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 08.04.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 08.04.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: