Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie

Przetwarzanie danych osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie.

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie  z siedzibą Mędrzechów 9, 33-221 Mędrzechów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych p. Adam Mitał, z którym kontaktować się można pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej adres email: adam.m@atfide.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania ze zbiorów bibliotecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO..

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

5. Kategorie wymaganych danych osobowych:

a) imiona i nazwiska;

b) adres do korespondencji;

c) nr telefonu kontaktowego/adres e-mail;

d) status zawodowy: osoby uczące się, pracujące, pozostałe.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa zapisu do biblioteki.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, nie krócej niż 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz korzystał/a ze zbiorów. Po tym okresie wszystkie dane zostaną trwale usunięte.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: